|

:+90 (242) 324 24 07 -:+7 (499) 703 02 36 -:+7 (727) 345 46 59
WhatsApp, Viber, Telegram, IMO:+90 (533)3356045

kursy_podgotovki_k_testu_ibt_toefl_sertifikat.jpg

COVID-19

17.04.2020

ÖZEL ANTALYA INTERNATIONAL COLLEGE OF TOURISM

&

ÖZEL RUSYA ULUSLARARASI İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

PANDEMİK İNFLUENZA

(COVID – 19)SALGINI

FAALİYET PLANIEĞİTİM KURUMUNA DAİR BİLGİLER

TARİH

:

13.04.2020

KURUM MÜDÜRÜ

:

ZAFER BİKKENOĞLU

KURUM MÜDÜRÜ TELEFON

:

0.532.256.12.89

COLLEGE MÜDÜRÜ

:

NADIYA KHANTEMIROVA

COL. MÜDÜRÜ TELEFON

:

0.505.495.12.25

COL. MÜDÜR YRD.

:

ALBINA GUMEROVA

COL. MÜD. YRD. TEL.

:

0.544.340.47.14

OKUL MÜDÜRÜ

:

IRYNA BİKKENOĞLU

OKUL MÜDÜRÜ TELEFON

:

0.505.795.63.81

OKUL MÜDÜR YRD.

:

TETIANA OLIINYK

OKUL MÜD. YRD. TEL.

:

0.553.883.06.49

ADRES

:

Sarısu Mah. 162 Sok. No.7/2 Konyaaltı/Antalya

OKUL TELEFONU

:

0.242.324.24.07

PERSONEL SAYISI

:

İdareci:3 Öğretmen:16 Diğer Personel:15

ÖĞRENCİ SAYISI

:

192

İLÇE MİLLİ EĞİTİME GÜNLÜK BİLGİ VERECEK ÖĞRETMEN

:

FERDA DAL

FERDA DAL TEL.

:

0.538.593.44.28

GÖZLEM VE İZOLASYON ODASI

:

ARŞİV VE DOSYA ODASI

GİRİŞ

İnfluenza gibi hava yolu ile bulaşan enfeksiyonların yayılımı kapalı ortamlarda daha kolay olduğu için eğitim kurumlarında hastalığın bulaşmasını engelleyecek önlemlerin alınması, eğitim kurumlarında çalışan tüm personel ve öğrencilerin hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Bu önlemlerin alınması için sağlık çalışanları, okul yönetimi ve öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda ve yaşlılarda mevsimsel influenza hastalığının klinik tablosunun genç erişkinlere göre daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Çocuklar daha uzun süre çevreye virüs yayarlar ve bulaştırıcıdırlar. Bu iki önemli nedenden dolayı influenza enfeksiyonunda çocuklar önemli bir role sahiptir. Ek olarak el yıkama alışkanlıklarının yeterince sık olmaması, okul ortamında arkadaşları ile oldukça yakın ilişkide olmaları enfeksiyonun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Öğrencilere aşı yapılması öğrencilerle birlikte çocukların ailelerinde de influenza vakalarını önemli oranda azaltır.

Eğitim kurumlarının influenza sezonunda toplumda enfeksiyonun yayılmasında önemli rol oynaması ve eğitim kurumlarında alınacak önlemlerin hastalığın toplumdaki yayılım hızında azalma sağlaması, eğitim kurumlarına ayrı bir önem verilmesini gerekli kılmaktadır. Aşağıda sıralanan stratejilerin eğitim kurumlarında uygulanması pandemik influenzanın toplumsal etkilerini azaltacaktır.

1. AMAÇ:

Bu çalışmada temel amaç; Koronavirüs Covid-19 pandemisinden ekilenecek personel sayısını en aza indirmek, pandemiye yakalananların da tespit edilmesini sağlayarak yayılımı önlemek, belirlenen tedbirler kapsamında işyeri çalışanlarının eğitimlerinin düzenlenerek Covid-19 pandemisini tanımalarını sağlamak, çalışanların rol ve sorumluluklarını belirleyerek devletin kurumlarıyla işbirliği içinde hareket edilmesini sağlayacak bilgi ve çerçeveyi oluşturmaktır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, işyerindeki koronavirüs covid-19a dair tehlikelerin ne olduğuna karar verilmiş, vaka olma olasılığı ile olası tehlikelerin boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi edinilmiştir.

2. DAYANAK:

“Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Pandemik İnfluenza (Covid-19) Faaliyet Planı” ile Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı kapsamına dayanılarak hazırlanmıştır.

3. KAPSAM:

Bu çalışma, Sarısu Mah. 162 Sok. No.7/2 Konyaaltı/Antalya adresinde bulunan ÖZEL ANTALYA INTERNATIONAL COLLEGE OF TOURISM & ÖZEL RUSYA ULUSLARARASI İLKÖĞRETİM OKULU Covid-19 Pandemisi açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile;

· Rutin ve rutin olmayan (eğitim-öğretim, bakım ve montaj işleri faaliyetleri),

Tüm personelin, öğretmen, öğrenci, taşeronların, ziyaretçilerin faaliyetlerini,

Komşu kuruluşların firmaya; firmadan komşu kuruluşlara verilebilecek zararları,

İşyerinde organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanakları,

İşyerindeki tüm tesisleri,

kapsar.

4. TANIMLAR

Antiseptik

:

Canlı doku veya yüzeyi mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal maddedir.

Bakanlık

:

Sağlık Bakanlığını

Biyolojik Etken

:

Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini,

Dezenfeksiyon

:

Cansız maddeler üzerinde buluna hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların yok edilmesidir.

Eğitim Kurumları

:

Herhangi bir kuruma veya kuruluşa bağlı olan ve içerisinde eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir.

Grup 4 Biyolojik Etken

:

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenleri,

Hijyen

:

Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü.

İzolasyon

:

Enfekte hastalardan diğer hastalara, sağlıklı kişilere, sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesi için alınan fiziksel önlemlerdir.

Karantina

:

Sağlık yalıtımı. Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalma şüphesi olan insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan fiziksel tedbir ve faaliyetlerin tümüdür.

Kurul

:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Pandemi

:

Bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkları,

Salgın

:

Belirli bir toplumda, belirli bir zaman diliminde, bir enfeksiyon hastalığına yakalanan bireylerin sayısındaki beklenenden fazla artış durumudur.

Temaslı Kişi

:

Olası/kesin vakayla, hayvan veya çevreyle bulaştırıcı olduğu dönemde, hastalığın bulaş yolu özelliklerine göre hastalığı kapma olasılığına yol açan; aynı hanede yaşayan, aynı yerde bekleyen, aynı ortamda bulunmuş gibi kriterleri karşılayan kişilerdir.

5. INFLUENZA PANDEMİSİNDE AŞAĞIDAKİ DURUMLAR BEKLENİR:

İnfluenza (Covid-19), influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığıdır.

Enfeksiyonun, dünyanın her yerindeki bölgesel salgınlarla küresel düzeyde yayılabileceği göz önünde tutulması gereken noktalardır.

Çocuklarda ve yaşlılarda mevsimsel influenza (Covid-19) hastalığının klinik tablosunun genç erişkinlere göre daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Çocuklar daha uzun süre çevreye virüs yayarlar ve bulaştırıcılardır.

Eğitim kurumları influenza (Covid-19) sezonunda toplumda enfeksiyonun yayılmasında önemli rol oynamaktadır.

Artan temasın olması nedeniyle hasta sayısı artacak, çalışanların ve öğrencilerin sayısı azalacak ve eğitim öğretim hizmetleri büyük ölçüde aksayacaktır.

6. EĞİTİM KURUMUNUN PANDEMİYE YÖNELİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Pandemi faaliyet planlarının hazırlanması ve bu planlara uygun hareket edilmesi

Yurt pandemi planlarının hazırlanması

Kurumdaki devamsızlıkların günlük olarak İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne /TSMye bildirilmesi

Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda hijyen kurallarına uyulması konusunda azami özen gösterilmesi

Pandemik aşı uygulamasının Sağlık Bakanlığı talebi doğrultusunda Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmasının sağlanması

Sağlık Bakanlığının hazırladığı materyal kullanılarak eğitim kurumlarında pandemi ve enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında öğretmenler tarafından eğitim verilmesinin sağlanması

Talep doğrultusunda sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesinin sağlanması

Gönüllü personel teminine destek verilmesi

Yabancı dil tercüman desteğinin sağlanması

Eğitim ve öğretime ara verilmesine dair kararların Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

7. EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KİŞİSEL KORUYUCU ÖNLEMLERİN UYGULANMASI

Eğitim kurumlarındaki öğrenci ve çalışanlara yönelik kişisel koruyucu önlemleri anlatan eğitimler düzenlenmelidir. Bu eğitimlerde mevsimsel influenza, IBH belirtileri, hasta kişiden bulaşmanın önlenmesi için yapılacaklar ve pandemik influenza ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler anlatılmalı ve aşağıdaki konulardan bahsedilmelidir.

Ø Öksürük ya da hapşırık sırasında ağız mendille kapatılmalı ve bu mendil çöpe atılmalıdır. Mendile ulaşılamadığı durumlarda kol içine hapşırılmalı/öksürülmelidir.

Ø Elleri yıkamak influenza ve diğer bulaşıcı hastalıklardan koruyacak en önemli önlemlerdendir. Öksürük, hapşırık sonrası, yemekten önce ve sonra, tuvalet kullanılmışsa, kapı kolu, merdivenlerin trabzanlarına dokunulmuşsa eller yıkanmalıdır. Eller, su ve sabunla yıkanmalı, su-sabun temin edilemediği durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmelidir.

Ø Eller yıkandıktan sonra, tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulanıp, musluk bu havlu ile kapatılmalı ve havlu çöp kutusuna atılmalıdır.

Ø Mümkün olduğu kadar öğrenciler ellerini, ağızlarına ve gözlerine temas ettirmemelidir.

Ø Mümkün olduğu kadar toplu etkinliklerden kaçınılmalı, yapılacaksa etkinlikler açık havada düzenlenmelidir.

8. INFLUENZA BENZERİ HASTALIK VAKALARININ SAPTANMASI VE BİLDİRİMİ

Aileler IBH belirtisi olan çocukları eğitim kurumuna göndermemeli ve bu durumdan eğitim kurumu yönetimini haberdar etmelidir. Benzer şekilde öğretmenleri tarafından öğrenciler değerlendirilmeli ve hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin eve gitmeleri sağlanmalıdır. Eve gidene kadar öğrencilerin varsa eğitim kurumunun sağlık hizmetleri verilen bölümünde, yoksa diğer kişilerle temasını önleyecek şekilde ayrılmış bir odada gözlem altında tutulması uygun olacaktır. Öğrencilerin eve dönerken toplu ulaşım aracı ya da öğrenci servisini kullanma zorunluluğu olması durumunda öğrencilerin ağız ve burnunun cerrahi maske ya da temiz bir mendille kapatılması uygun olacaktır. Bu durumun okul yönetimine bildirilmesi, hastalığın eğitim kurumundaki durumunun değerlendirilmesi yönünden çok önemlidir.

Okul yönetimi, olası influenza vakasına ait öğrenci devamsızlıklarını günlük olarak bildirmelidir. Devamsızlık bilgilerinin kurumlar arası veri akışı yayımlanacak prosedürlere göre yapılacaktır.

Hastalık nedeni ile eğitim kurumlarınca öğrenci ve personel devamsızlıklarının takip edilebilmesi için çocukları eğitim kurumuna devam etmeyen velilerin devamsızlık nedenlerini günlük olarak eğitim kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra hastalığı nedeni ile rapor alarak devamsızlık yapan öğrencilerin de kayıt altına alınması gereklidir. Bu bilgiler okul müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ya da bir öğretmen tarafından izlenmeli ve devamsızlık yapan öğrenciler ve personel, öğrencilerin sınıflara göre dağılımı ve bunlardan kaçının IBH nedeniyle gelmediği günlük olarak bildirilmelidir.

Sağlık Müdürlüğü bu konuda sorumlu tutulan öğretmenlere IBHın tanımı, devamsızlık takibinin önemi ve velilerden istenecek bilgiler konusunda kısa bir eğitim vermelidir.

9. INFLUENZA BELİRTİLERİ GÖSTEREN VAKALARIN İYİLEŞME SÜREÇLERİNİ EVDE GEÇİRMELERİ

Hasta kişilerin 7-10 gün içerisinde iyileşmesi beklenmektedir. Ancak bu süre bazı durumlarda uzayabilmektedir. İnfluenza benzeri hastalık nedeniyle eve gönderilen öğrenci ya da personelin hastalık belirtileri geçene ve kendini günlük faaliyetlerini yapabilecek kadar iyi hissedene dek eğitim kurumuna gelmemesi ve risk grubunda olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarının sağlanması tavsiye edilmelidir. İstirahat hem daha kısa sürede iyileşmeyi sağlar hem de hastalığın diğer çocuklara bulaşmasını engeller. Bu dönemde hasta kişilerin mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları ve kalabalık ortamlardan (sinema, konser, toplu taşıma araçları gibi) uzak tutulmaları konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir.

10. EĞİTİM KURUMUNDA TEMİZLİK VE ENFEKSİYON KONTROLÜ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

İnfluenza virüsleri yüzeylerde uzun süre aktif kalabilirler. Ancak temizlik uygulamalarını takiben hızla yok olurlar.

Öğrencilerin çok fazla temas ettikleri yüzeylerle (kapı kolları, tuvalet kapıları, lavabo muslukları, bilgisayar klavye ve fareleri, servis kapı kolları ve oturma yerlerinde tutunmaya yarayan kollar vb.) bulaşma gerçekleşebilir. Ayrıca yemek servisi yapılan eğitim kurumlarında bu yüzeylere sandalyelerin üst kısımları, yemek masaları, turnike kolları da eklenebilir. Bu yüzeylerin günde en az iki kez temizlenmesi hastalığın bulaşmasını önleyici etki gösterecektir. Temizlik yapan kişinin bu işleri yaparken eldiven giymesi gerekmektedir.

Eğitim kurumlarında özellikle pandemi dönemlerinde temizliğin sağlanması hastalığın bulaşının engellenmesinde önemli rol oynayacağı için her eğitim kurumunda temizliği yapacak personel temin edilmeli ve bu personelin sürekliliği sağlanmalı ve buna yönelik planlamalar yapılmalıdır.

İnfluenza gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için öğrencilerin bir arada bulunduğu mekânlarda (derslik, kantin, yemekhane, spor alanları, okul servisleri vb.) aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

Eğitim kurumlarında sınıflar, öğretmen odası ve diğer odalar, hava akımını sağlayacak şekilde sık sık havalandırılmalıdır.

Okul ve kreş gibi toplu yaşam alanlarında oyun parkı, oyuncaklar, çocuk karyolası, etajer, sandalye, yemek masası, pencere kenarı, kapı kolu gibi sık temas edilen yerler deterjanlı su ile günlük temizlenmelidir.

Sık kullanılan ve canlı influenza virüslerinin bulunabileceği yüzeylerin (kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonu ya da kablolu telefon ahizeleri, televizyon uzaktan kumandaları, sandalye, masa ve sıralar vb. yüzeyler) dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen oranda sulandırılmış çamaşır suyu yeterlidir.

Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalı ve temizlik malzemeleri kendi ambalajlarında ya da etiketlenmiş olarak saklanmalıdır.

Temizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdır. Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulmalıdır. Temizlik malzemeleri ve paspaslar mutlaka kuru olarak, mümkünse ayrı bir oda/bölmede saklanmalıdır.

Temizlik için kullanılacak çamaşır suyunun sulandırılma işlemi günlük olarak yapılmalıdır. Temizlik için hazırlanan bu su, fazla kirlendiğinde veya bir bölümden başka bir bölüme geçerken değiştirilmelidir.

Zemin ve koridorlar günlük olarak ve/veya kirlendikçe paspaslanmalı, ardından kurulanmalıdır.

Lavabo temizliği: Lavabo ve etrafı günlük ve görünür kirlenme oldukça su ve deterjan ile temizlenmeli, çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir.

11.SAĞLIK BAKANLIĞININ PANDEMİK INFLUENZA AŞI ÖNERİLERİNİN DİKKATE ALINMASI

Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda öncelikle aşı yapılacak öğrenci ve personel belirlenmeli ve aşı uygulanması desteklenmelidir.

12.HİZMETİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ALTERNATİF PLANLAMALARIN YAPILMASI

Orta şiddetli bir pandemide yaklaşık beş kişiden birinin hasta olması beklenmektedir. Kurumda çalışan personelin de hasta olabileceği göz önüne alınarak, kurumda çalışanların işe gelmemeleri durumunda hizmetin sürdürülebilmesine yönelik personel planlaması yapılmalıdır.

13.BÜNYESİNDE YURT/PANSİYON VB. BARINMA ALANI BULUNAN KURUMLAR İÇİN PLAN HAZIRLANMASI

Bünyesinde öğrencilerin yatılı olarak barındığı yurt/pansiyon vb. barınma alanı bulunan kurumlar tarafından hazırlanan pandemik influenza faaliyet planları kontrol edilirken Toplu Yaşam Alanları İçeren Kurum/Kuruluşlar İçin Pandemik İnfluenza Faaliyet Planı Kontrol Listesi (ek-1) kullanılmalıdır.

14.PANDEMİ SIRASINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLMESİ

Pandemi sırasında eğitim kurumlarında pek çok hafif vaka ile karşılaşılabilir. Bu hafif vakalar gözden kaçabilir ve yeterli korunma ve kontrol önlemleri alınamayabilir. Bu durum hastalığın yayılımında önemlidir ve çocukların evlerindeki bireylere bulaştırma olasılığını artırmaktadır.

Evlerde risk grubuna diyabet, kalp hastası dahil kişilerin bulunması ağır vakaların ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Diğer yandan çocukların hastalanması nedeniyle bazen aile bireylerinden birisinin çocuğuna bakmak için işe gitmemesi, hatta bu bireyin hastalanarak işe gitmemesi gibi sosyal ve ekonomik zararlara da neden olabilmektedir.

Eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi; eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve yöneticiler dâhil tüm personelin eğitim kurumundaki faaliyetlerini geçici süre durdurularak herkesin evlerine gönderilmesidir. Bu karar verilirken yerel sağlık yönetimi bölgedeki hastalık görülme durumuna göre Sağlık Bakanlığına danışarak mülki amire öneride bulunur.

Eğitim ve öğretime ara verme kararı alınmadan önce aşağıdaki soruların da yanıtlanması gerekmektedir:

>Öğrencilerde ya da eğitim kurumunda çalışanlarda konfirme vaka saptanmış mıdır?

>Okula yakın bir başka okulda salgın saptanmış mıdır?

>Eğitim ve öğretime yeniden başlanmasında göz önüne alınacak kriter ya da durum olarak saptanan belirleyici ne olacaktır?

>Eğitim ve öğretime ara verme süresi ne kadar olacaktır?

>Eğitim ve öğretime ara verildiği sürece eğitimin devamı için ne tür önlemler alınacaktır?

>Ailelerle ve öğretmenlerle eğitim ve öğretime ara verme sonrası iletişim nasıl sağlanacaktır?

>Eğitim ve öğretime ara verilen eğitim kurumlarının öğrencilerinin sosyal aktiviteleri için yapılandırılmış bir program mevcut mudur?

>Eğitim kurumlarında yapılan sosyal ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesinde alınacak tedbirler neler olacaktır?

>Eğitim ve öğretime ara verildiğinde çocukların ev bakımını sağlayacak veliler için alınmış idari ve sosyal tedbirler neler olacaktır? Bu nedenle işe gelemeyen velilerin iş ortamında yaratacağı eksiklikler için ne tür tedbirler alınacaktır? >Eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda edinilmesi gereken kazanımlar nasıl olacaktır?

Okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda okullar açılmadan önceki dönemde tekrar temizlik yapılması gereklidir.

15. ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

i. Kurumlarda Çalışanlara Yönelik Enfeksiyon Önlemleri

Topluma yönelik enfeksiyon kontrolünde, pandemi döneminden bağımsız olarak, her zaman, enfeksiyondan korunmaya yönelik toplumun farkındalığını artırmak ana amaç olmalıdır.

Enfeksiyon kontrolünde el hijyeni ve solunum salgılarına temasın engellenmesi esastır.

El hijyeni, sağlık bakım uygulamalarında bulaşıcı ajanların geçişini azaltmak için en önemli uygulamadır.

El hijyeni terimi suyla sabunla yıkama, ardından kurulama veya alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanımını içerir.

Eğer ellerde gözle görülür kirlenme varsa veya solunum salgılarına maruz kalınmışsa, alkol bazlı el antiseptiklerinin etkinliği kısıtlı olacağından, eller su ve sabunla yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

Kurulama için tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmalı ve ayakla çalışan kapaklı çöp kutularına atılmalıdır.

İnfluenzanın bulaşmasında esas yol öksürme, hapşırma esnasında solunum yollarından çıkan damlacıkların inhalasyonudur.

Ellerin, göz ve burun mukozasından uzak tutulması hastalığın yayılmasını önleyecektir.

Öksürürken, hapşırırken veya burun temizlerken, tek kullanımlık mendil ile ağız ve burnun kapatılması ya da kol içine hapşırılıp öksürülmesi, kullanılmış mendillerin çöp kutusuna atılması, sonrasında ellerin su ve sabunla yıkanması etkili enfeksiyon kontrol önlemleridir.

ii. PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM

Ana amaç, sık el yıkama alışkanlığı kazandırmak ve damlacık yayılımını engelleyecek şekilde ağız ve burnun kapatılmasını öğretmek olmalıdır.

Potansiyel hastalığın bulaşmasını engellemek için aşağıdaki hijyen kuralları konusunda bilgi düzeyini artırıcı eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.

Öksürürken, hapşırırken ve burnunu temizlerken tek kullanımlık mendiller ile ağzı ve burnu kapatmak ya da kol içine hapşırıp öksürmek,

Kullanılmış mendilleri en yakın çöp kutusuna atmak,

Öksürdükten, hapşırdıktan, mendil kullandıktan sonra, solunum salgılarıyla ve kirli yüzeylerle (solunum salgılarıyla kontamine olmuş yüzeyler) temas ettikten sonra elleri yıkamak,

Elleri yıkamadan göz ve burun mukozasına temastan kaçınmak.

Doğru el yıkama tekniğini ve enfeksiyon kontrol önlemlerini anlatan posterler, çıkartmalar dikkat çekmek için görünür yerlere (toplu taşıma araçları, hastane girişleri, eğitim kurumları, AVM vb.) asılmalıdır.

Sosyal iletişim araçları kullanılarak sürekli bilgilendirme yapılmalı, mümkünse kamu spotları yayınlanmalıdır.

Hastalık yayılımını azaltmak amacıyla semptomlar kaybolana kadar hasta kişilerin kalabalık ortamlara girmemesi ve evde istirahat etmesi teşvik edilmelidir.

Mevsimsel influenza aşısı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, risk gruplarının mevsimsel influenza aşısını yaptırması teşvik edilmelidir.

iii. PANDEMİ DÖNEMİ

Pandemi öncesi dönemde önerilen enfeksiyon korunma ve kontrol önlemlerine ek olarak;

Pandemi ve korunma ve kontrol önlemleri konusunda sosyal iletişim araçları kullanılarak daha fazla bilgilendirme yapılmalıdır. Bilgi kirliliğinden kaçınılmalıdır.

Hasta kişilerin bulaştırıcılığı geçene kadar kapalı alanlarda cerrahi maske kullanımının teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

Hastalığın bulaşma hızının azaltılması maksadıyla, özellikle toplu yaşanan yerlerde kalanlar, bütün kamu kurumlarında ve iş yerlerinde semptomu olan kişilerin semptomu kaybolana kadar cerrahi maske kullanımı sağlanmalıdır.

Pandemi döneminde hasta ve sağlıklı kişilere (özellikle risk grubunda olanlarda) mümkün olduğunca evde kalması ve halka açık alanlardan uzak durması önerilmelidir.

Pandemi döneminde hasta ve sağlıklı kişiler; virüsün ve hastalığın yayılımını azaltmak için tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi sosyal selamlaşma alışkanlıklarını azaltmalıdır.

İnfluenza virüslerinin cansız yüzeylerde uzun süre kalabilmesi nedeniyle bu yüzeylere temas ile hastalığın bulaşının engellenmesi için sık temas edilen yüzeyler (telefon, kapı kolu, masa gibi eller ile sık temas edilen yüzeyler ) uygun temizlik malzemeleri ile günde en az bir kere olmak üzere ve gerektikçe temizlenmeli ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Damlacık yolu bulaşını önlemek için hasta kişilere bir metreden fazla yaklaşmaktan kaçınılmalı, daha yakın temas veya pandemi durumunda hasta kişinin odasına cerrahi maske ile girilmelidir.

Pandeminin şiddetli (bulaştırıcılık ve vaka ölüm hızının yüksek) olması durumunda hastalık yayılımını hızlandıracak;

Kalabalık ortamda uzun süre kalınmasına neden olabilecek konser, tiyatro, toplantı, sinema gibi kapalı alan aktiviteleri sağlık otoriteleri önerilerine uygun şekilde ertelenmelidir.

Devamsızlıklar ve iş gücü kayıpları göz önüne alınarak, gereğinde eğitim kurumu ve iş yerlerinin çalışmalarına ara verilmelidir.

Evde bulunan hasta kişi/kişilerin diğer ev halkına hastalığı bulaştırmasını engellemek amacıyla hastanın ortak kullanım malzemelerinin (havlu, tabak, bardak vb.) ayrılması, aynı kaptan yemek yenilmemesi, odasının ayrılması ve ev içindeki ortak yaşam alanlarında hasta kişinin cerrahi maske takması sağlanmalıdır.

Sağlık kurumlarına acil olmadıkça özellikle kronik hastalığı olan kişiler de dâhil olmak üzere başvurularının azaltılması önerilmelidir.

Vaka tanımı belirlenerek, farklı iletişim kanalları aracılığı ile (afiş, broşür, internet, kısa mesaj gibi) semptomu olan kişilerin hangi durumlarda hangi sağlık kurumuna başvuracağı konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

Pandemi aşısının temin edilmesinin ardından, aşılama çalışmaları yürütülmelidir.

Hasta kişiler bulaşın engellenmesi amacı ile zorunlu haller olmadıkça toplu yaşam alanlarından uzak durmalı, halka açık alanlarda (toplu taşıma araçları, bekleme salonları, alışveriş mekânları gibi) solunum salgılarını bulaştırmamak ve çevresel kirlenmeyi azaltmak amacıyla cerrahi maske takmalıdır.

Cerrahi maske ve diğer ihtiyaçlar kurumlar tarafından karşılanacak olup ihtiyaç halinde Sağlık İl Müdürlüğünden istenecektir.

HABERLEŞME LİSTESİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HALİL ÜNAL

:

0.242.229.94.85

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD. PANDEMİ İZLEME HİZMET BİRİMİ

:

KONYAALTI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

:

0.242.259.57.00

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

:

0.242.228.48.48

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

:

0.242.249.60.00

ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

:

0.242.249.44.00

OLİMPOS HASTANESİ

:

0.242.228.09.09

EK- 1 TOPLU YAŞAM ALANLARI İÇEREN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN PANDEMİK İNFLUENZA FAALİYET PLANI KONTROL LİSTESİ

Askeri birlikler, yatılı sosyal hizmet kuruluşları, yurtlar, geçici barınma merkezleri, pansiyonlar ve ceza infaz kurumları, vb. toplu yaşanılan kapalı ortamlarda solunum yolu ile bulaşan hastalıklar toplumdan daha fazla risk oluşturmaktadır. Pandemi sürecinin yönetiminde; ne tür olanaklara sahip olunduğu, ne yapılması ve ne zaman yapılması gerektiğinin bilinmesinin cevapları önemlidir. Bu nedenle pandemik influenza için faaliyet planları bulunmalıdır. Toplu yaşam alanları içeren kurum/kuruluşlarda pandemiye hazırlık aşamasında yapılması gerekenlerin kontrolü Tablo 9da yer alan liste kullanılarak yapılmalıdır.

Tablo 9. Toplu Yaşam Alanları İçeren Kurum/Kuruluşlar İçin Pandemik İnfluenza Faaliyet Planı Kontrol Listesi

NO

KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

1

Pandemik influenza faaliyet planı hazırlandı mı?

2

Pandemi faaliyet planı hazırlanması için bir koordinatör ve ekip belirlendi mi?

3

İl sağlık müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanacak İletişim Planı kapsamında; pandemi durumunda il sağlık müdürlüğüne bildirim yöntemi ve sorumlusu(ları) ve yedekleri belirlendi mi?

4

İl sağlık müdürlüğü ilgili sorumluları ile ilgili bilgiler alındı mı?

5

Kurum içi iletişim planı hazırlandı mı?

6

Kurumda çalışan toplam personel sayısı belirlendi mi?

7

Kurumda çalışan sağlık personeli sayı ve unvanı ile ilgili bilgiler belirlendi mi?

8

Kurumda ikamet eden kişi sayıları belirlendi mi?

9

Kurumda ikamet eden kişiler arasında mevsimsel influenza risk grubunda (Ek-3) olanlar belirlendi mi?

10

Kurumda bulunan sağlık birimleri ve bu birimlerin kapasiteleri belirlendi mi?

11

Pandemi durumunda hastanede yatarak tedavisi gerekmeyen hastaların takip ve izolasyon alanı belirlendi mi?

12

Pandemi durumunda hasta izolasyonu veya hastaların belirlenen alana toplanmasının yönetimi için planlama yapıldı mı?

13

Hastanede yatarak tedavisi gerekmeyen hasta kişilerin tıbbi takibi için gerekli sağlık personeli planlandı mı?

14

Pandemi durumunda hastanede yatarak tedavisi gereken hastalar için hastaneye sevk planı hazırlandı mı?

15

Kurumda alınması gereken enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulamaya yönelik yöntemler belirlendi mi?

16

Kurumda uygulanması gereken enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili çalışan ve ikamet eden kişilere pandemi öncesini de içeren periyodik eğitim planlaması yapıldı mı?

17

Kurumda çalışan ve ikamet eden kişilere pandemik influenza ile ilgili eğitimler verildi mi?

18

Kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına ve teminine yönelik planlama yapıldı mı?

19

Kurumda hizmetin devamı için kritik olduğu değerlendirilen kişiler için pandemik aşı ve/veya antiviral ilaç ihtiyacı belirlendi mi?

20

Rutin işlerin idamesi için yedek/ek personel belirlendi mi?

21

Kurum şartları değerlendirilerek ziyaretçilere yönelik planlama yapıldı mı?

22

İl planına entegre edilmesine yönelik kurum pandemi planının bildirimi yapıldı mı?

23

Pandemi durumunda ihtiyaç duyulabilecek temel yaşam malzemelerinin (su, gıda, temizlik malzemesi vb.) sağlanmasına yönelik planlama yapıldı mı?

24

Kurum mevzuatı değerlendirilerek ailesinin yanına gönderilmesi mümkün olanlara yönelik planlama yapıldı mı?

25

İhtiyaç duyulan malzeme ve hizmet temini için mali kaynak belirlendi mi?

26

İl planında ek hizmet binası olarak belirlenen binalarda ikamet edenlere yönelik planlama (kalanların eve gönderilmesi, başka kurumlara nakli, hizmete yönelik hazırlıklar vb.) yapıldı mı?

27

Pandemi tatbikatına yönelik planlama yapıldı mı?

Bu faaliyet planı 16 sayfadan oluşmaktadır.

KAŞE/İMZA